Sa võid seda lehte kasutada oma toodete või teenuste detailsemaks kirjeldamiseks ning lisada nende kohta pilte.

Kui Sa ei vaja Tootelehte, siis võid lihtsalt lehe nime ära muuta akna allservas paiknevast Omaduste nupust või päris ära kustutada Kodulehe jaotusest.
Voog. Tee ise koduleht!